Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Huize Het Oosten wil goede zorg bieden aan alle bewoners en cliënten met een zorgvraag. Vanuit het Kwaliteitskader 2017 voor de verpleeghuiszorg wordt een nieuwe richting aangegeven voor kwaliteitszorg: van verantwoorde zorg naar goede zorg. De ondertitel van het nieuwe kwaliteitskader is: samen leren en verbeteren. Huize Het Oosten onderschrijft de principes van het kwaliteitskader.

Externe certificering van het kwaliteitssysteem is geen eis op zich meer, wel het systematisch werken aan kwaliteit. Huize Het Oosten heeft gekozen om, na een periode van 10 jaar, afscheid te nemen van het kwaliteitscertificaat HKZ en zich voor te bereiden op een certificatie volgens ISO 9001:2015 in 2019.

Huize Het Oosten kiest met ISO een keurmerk dat aansluit op de veranderingen vanuit het kwaliteitskader en dat meebeweegt met de veranderingen in de sector. ISO 9001 wordt ook wel versimpeld weergegeven:
• zeg wat je doet
• doe wat je zegt
• bewijs het

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor het kwaliteitsbeleid van onze organisatie zijn vastgesteld aan de hand van het Kwaliteitskader. De thema’s zijn:

  1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
  2. Wonen en welzijn, waaronder zingeving en een zinvolle dagbesteding
  3. Veilige zorg
  4. Leren en verbeteren, op alle niveaus van de zorgorganisatie
  5. Leiderschap, governance en management
  6. De juiste personeelssamenstelling, passend bij de visie van de organisatie en met goede (bij-)scholing
  7. Het gebruik van hulpbronnen om goede zorg te leveren, zoals ICT, gebouwen, domotica
  8. Het gebruik van informatie om goede zorg te leveren en de zorg te verbeteren, zoals het verzamelen van cliëntervaringen. Huize Het Oosten gebruikt hiervoor de website www.zorgkaartnederland.nl. Hier kunt u recente cliëntervaringen van Huize Het Oosten vinden.

Klik hier voor het kwaliteitsverslag 2018

Klik hier voor de personeelssamenstelling in de zorg