Wachtlijst

Wachtlijstinformatie (januari 2022)

Huize Het Oosten heeft een wachtlijst. We nemen contact met u op als u bovenaan de wachtlijst staat. Zodra er een appartement vrij komt, zult u op zeer korte termijn moeten verhuizen. Het is prettig daar op voorbereid te zijn. De volgorde op deze wachtlijst wordt bepaald door de duur van inschrijving en de urgentie.

Wachtperiode

Arcade O (VV-6) kent een wachtperiode van circa 6 – 9 maanden

Er is momenteel GEEN wachtperiode voor een appartement op een van onderstaande afdelingen in de Rubenshof en Jan Lievens PG.

Alpha/ Atrium 2       (VV-5)

Arcade 2 en 3          (VV-5 + art 21)

Jan Lievens PG         (VV-5 huur + VPT)

Bovenstaande informatie biedt geen garantie voor plaatsing.

Extramurale zorg en Volledig Pakket Thuis
Niet bekend.

Hulp bij het huishouden
Geen wachtlijst.

Dagbesteding (Karel Appelhof)
De dagbesteding kent op dit moment voor de meeste dagen geen wachtlijst.