Vrijmetselarij

Wat is het?

Vrijmetselarij is een manier van denken en doen om mensen te stimuleren bewust denkend in het leven te staan en daarnaar te handelen.

Vrijmetselaren streven er steevast naar om zichzelf als mens te verbeteren. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van ritualen, rituelen, muziek en symboliek. Zo worden begrippen doorgegeven die zich niet altijd in woorden laten vatten.
Kijk voor meer informatie op www.vrijmetselarij.nl

Loges

De loges ‘De Ster in het Oosten’ en ‘de drie Grote Lichten’ maken regelmatig gebruik van de services en maçonnieke ruimtes in Huize Het Oosten.

De loge ‘De Ster in het Oosten’ heeft ruim 100 leden, ongeveer 25 leden wonen in een appartement op het terrein van Huize het Oosten. De leden komen elke maandagavond in de maanden september tot juli bijeen in Huize het Oosten.
Kijk voor meer informatie op www.desterinhetoosten.nl

Ook loge ‘De Drie Grote Lichten’ maakt regelmatig gebruik van de services en maçonnieke ruimtes in Huize Het Oosten. De loge is opgericht in 2003 en komt twee keer per maand bijeen.
De werkwijze binnen loge De Drie Grote Lichten is bovenal een ontdekkingsreis. U wordt van harte uitgenodigd uw eigen ontdekkingsreis hier te beginnen. Wellicht wordt u aangemoedigd door de vier basale natuurelementen:

  • Vuur: vind je kracht en passie, leef in het volle bewustzijn
  • Aarde: ontvang, wees stil en ontdek je eigen oerwijsheid
  • Water: volg je intuïtie, een leven vol gevoel
  • Lucht: verhef je geest, vind het spirituele en ontdek de vrijheid van jouw denken.

Kijk voor meer informatie op www.ddgl.nl

Ook de Orde van Weefsters Vita Feminea Textura komt zeer regelmatig bijeen in Huize Het Oosten. In 1947 werd in Utrecht deze Orde opgericht door zes vrouwen. In 1950 waren de eerste ritualen samengesteld en twaalf vrouwen werden door een aantal Vrijmetselaren ingewijd. Het werk in een eigen Orde begon. De volledige naam is Orde van Weefsters Vita Feminea Textura. De Latijnse woorden kunnen worden vertaald met: het leven van de vrouw is als een weefsel.

Museum

Het maçonnieke museum bevindt zich op de tweede etage van de Rubenshof. Het bevat een grote verzameling van verworven en geschonken maçonnieke voorwerpen en attributen. De tentoonstellingen in de vitrines in het Atrium worden door de beheerder van het museum verzorgd.