Activiteiten: ontspanning en cultuur

Contacten tussen bewoners en het ontplooien van sociale activiteiten spelen een belangrijke rol in Huize Het Oosten. Er zijn verschillende bewonerscommissies, zoals een recreatiecommissie en een menucommissie. Zij organiseren toneelvoorstellingen, filmavonden, concerten, bus-, fiets- en wandeltochten. In de Tuinzaal zijn regelmatig bridgetoernooien of kunnen bewoners hun ‘krachten meten’ met een spelletje Mahjong of schaak.

Ook op de zorgafdelingen vinden gevarieerde activiteiten plaats. Met aandacht voor bewegen, kunst, cultuur en zingeving.

Sylvesterviering

De sylvesterviering van 2021 is via de volgende link terug te kijken: Klik hier. De viering wordt muzikaal om circa 19:00 minuten geopend.

Overige activiteiten

Jeu de boules, bibliotheek (algemeen en maçonniek), koersbal, bridge, koor, maçonniek museum, toneelclub, tuinieren, mahjong, gymnastiek, fitness en nordic walking.

Happy hour
Elke laatste woensdag van de maand is er voor alle bewoners een happy hour in de Tuinzaal. Een samenzijn om elkaar beter te leren kennen. De voorzitter van het Huiskringbestuur stelt nieuwe bewoners en medewerkers voor.

Bibliotheek
Huize Het Oosten heeft een ruim voorziene bibliotheek. De maçonnieke bibliotheek kent een grote verzameling maçonnieke boeken, tijdschriften, ritualen en bouwstukken. Er zijn Engelstalige, Franstalige en Duitstalige boeken; naslagwerken, encyclopedieën en woordenboeken. Er zijn ook boeken met wetenschappelijke en kunstzinnige inslag.

Bridge
Met uitzondering van de maanden juni, juli, augustus en december wordt eens per maand een bridgedrive gehouden.

Weekagenda

Dit is een impressie van de weekagenda
Maandagochtend: repetitie zangkoor
Woensdagochtend: yoga
Donderdagochtend: gymnastiek
Vrijdagochtend: repetitie toneelclub

Maandagenda

Dit is een impressie van de maandagenda
Maandagmiddag: filmmiddag
Dinsdagavond: koersbal
Woensdagochtend: fitness in de kelder
Woensdagmiddag: pianoconcert
Laatste woensdagmiddag: happy hour

Daarnaast organiseren we twee keer per jaar een boekenmarkt.