Over ons

Huize Het Oosten is een zelfstandige organisatie met een bijzondere identiteit. De leefgemeenschap staat ook midden in, en in verbinding met de maatschappij. Prettig wonen en vasthouden aan de eigen levensstijl staan daarbij voorop. Ook als de behoefte ontstaat aan een combinatie van wonen en zorg in een meer beschutte omgeving. Bij Huize Het Oosten wonen ca. 300 senioren en er werken 180 medewerkers en 75 vrijwilligers.

ANBI status

Stichting Huize Het Oosten is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften aan onze Stichting onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de Belasting. Kijk voor deze voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Als ANBI-instelling voldoen wij aan bij ministeriƫle regeling te stellen voorwaarden:
Kamer van Koophandel nummer: 30236066
RSIN of fiscaal nummer: 8189.86.475

Contactgegevens
Rubenslaan 1
3723 BM Bilthoven
Telefoon 030-27 44 600

Doelstelling

De stichting heeft als hoofddoel om zonder winstoogmerk de huisvesting alsmede service, dienstverlening en verzorging, zowel intra- als extramuraal in welke vorm dan ook te bevorderen van door de Raad van Toezicht als zodanig te erkennen vrijmetselaren en al dan niet overlevende echtgenoten, partners, ongehuwde dochters en leden van de orde van de Weefsters. De Raad van Toezicht is bevoegd om de hiervoor beschreven doelgroep uit te breiden.

Beleid

In het Strategisch beleidsplan 2016-2020 staat beschreven hoe Huize Het Oosten daar invulling aan geeft.

Huize Het Oosten legt elk jaar verantwoording af in een jaardocument dat bestaat uit een financieel verslag (de Jaarrekening met de controleverklaring van de accountant), een maatschappelijk verslag (het Directieverslag) en een aantal verplichte wettelijke bijlagen (digiMV). Jaarlijks wordt in mei het jaardocument vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Het jaardocument van afgelopen jaar (en van voorgaande jaren) vindt u op www.jaarverantwoordingzorg.nl.