Twee leden voor de cliëntenraad

Huize Het Oosten is bijzonder in Nederland. Huize Het Oosten biedt een duurzame leef-, woon- en zorgomgeving voor senioren op basis van maçonnieke waarden. Kernwaarden zijn: zingeving, zeggenschap, menswaardigheid, wederkerigheid en professionele en liefdevolle zorg. Huize Het Oosten staat in een omgeving die een unieke weerspiegeling is van de denk- en levensstijl van onze bewoners en gasten. Wij bieden onze bewoners en de gasten de mogelijkheid om maximaal zelfstandig en met eigen stijl het leven verder vorm te geven

Vanwege het vertrek van twee leden van de cliëntenraad zijn twee vacatures ontstaan. Wij zoeken vervanging voor de ontstane vacatures, zodat de cliëntenraad weer op sterkte is.

De cliëntenraad vervult binnen Huize Het Oosten een belangrijke rol. Zij vertegenwoordigt de bewoners en familie van de bewoners in het overleg met de bestuurder. In dat overleg staat primair de (kwaliteit van) zorg op de agenda, maar ook komen diverse andere onderwerpen aan bod. Denk bijvoorbeeld aan dagbesteding, huisvesting, veiligheid en maaltijdvoorziening.

Binnen Huize Het Oosten werken wij nu aan een belangrijke transitie. Kern daarvan is het doen herleven en vertalen van de oude doelstellingen naar deze tijd. Tegelijkertijd werken we aan het versterken en professionaliseren van de zorg. De inbreng van de cliëntenraad is hierbij van grote waarde.

Het werk van de cliëntenraad heeft een sterke juridische basis (de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen [WMCZ]). In de WMCZ zijn de formele rechten van de raad omschreven. Denk hierbij aan het voordragen bij een vacature van één persoon voor de benoeming als lid van de Raad van Toezicht of het geven van advies over een profielschets voor een bestuurslid van de zorginstelling.

Wij zoeken kandidaten die:

  • betrokken zijn op Huize Het Oosten en de leefgemeenschap;
  • affiniteit hebben met de zorg en met de cliëntenbelangen;
  • een vertegenwoordigende rol willen en kunnen vervullen;
  • een goede antenne hebben voor en om kunnen gaan met integriteitsvraagstukken;
  • oog en gevoel hebben voor zorgontwikkeling.

We streven naar benoeming tot lid van de cliëntenraad per 1 januari 2021. Indien u belangstelling heeft voor deze functie, stuurt u dan een motivatiebrief en CV naar clientenraad@huizehetoosten.nl. De termijn om te reageren sluit op 31 oktober 2020.

Meer informatie
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Peter Weisbeek, voorzitter cliëntenraad, telefoon 06-21875024.